Contact Us: +359 888 740 007     Email: documentexpress@abv.bg;     sofiabusinessconsult.dm@gmail.com


Професионалният екип на Документ Експрес може и знае как да Ви помогне без затруднения да получите своите разрешителни за работа.

Доверете ни се!

      За съжаление в днешно време проблема с намирането на работна ръка и качествен персонал става все по-сериозен и голяма част от Българските фирми прибягват до внасяне на работна ръка от Чужбина.

      Под Чужбина се разбира "граждани на трети страни", тоест такива, които не са част от Европейския съюз, защото европейските граждани предпочитат да работят в страни като Германия, Франция, Испания и други, където заплащането е в пъти по-високо от България, а гражданите на трети страни идват да работят в България за български заплати, които са по-високи от заплатите в техните страни.

      Плюсовете за българските работодатели са, че тези граждани от трети страни когато работят в Българска фирма, работят много повече, а често и по-качествено от наличния персонал и коефициента им на полезно действие е много по-висок, тоест Те при всички случаи изплащат направените разходи за тях по изваждане на всички необходими документи за законното им пребиваване и работа в България.

      Минусите за българските работодатели са, че за съжаление законодателят е утежнил процедурата по законно получаване на:

1) - разрешение за работа в България;

2) - виза „D” и

3) - разрешение за пребиваване в Р. България на тези граждани.

      В тази връзка една част от работодателите рискуват и наемат нелегално такива работници за работа, но максималния срок за влизане през митницата на наша територия е 90 дни в рамките на 180 дни, а работата е абсолютно забранена и глобата за работодателя започва от 20 000 лева на човек.  Всеки си казва "нас няма да ни хванат", но после горчиво съжалява, че не е минал по законовите процедури.

Може би се чудите защо е това пояснение, а отговора е, за да прецените добре:

рискове, разходи и бъдещи ползи.

Законовата процедура за може би най-достъпния и сигурен начин за наемане на работници/граждани на трети страни е чрез командироване:

получаване на "Разрешително за работа" на територията на Р. България, за срок от една година, с възможност впоследствие за удължаване общо до 3 години.

Първото и най-важно условие е да имате сключен Договор с чуждестранна фирма, която е извън рамките на Европейския Съюз (ЕС), като (Сърбия, Турция, Украйна, Молдова, Китай, Виетнам и много други). Този договор се сключва между Вашата и Чуждата фирма, която най-общо казано командирова свои работници в България на работа във Вашата фирма за срок примерно от 3 години, от дата: хх.уу.2020г. до дата: хх.уу.2023г. за извършване на определен вид услуга. Може да е в областта на строителство, ресторантьорство, заведения за бързо хранене предлагащи екзотични храни и други професионални области.

Необходимо е копие на този договор, който е основанието за приемане на командированите лица (граждани на трета страна), заверен от страните по договора с подпис и печат.

Важно е да се знае, че има изискване относно процентното съотношение на наетия персонал българи спрямо чужденци. За средни и малки фирми съотношението е максимум 35% - чужденци към 65% - българи, а при нужда от назначаване на повече чужденци, винаги може да се намери решение.

Легализиран съгласно българското законодателство документ за регистрация, легитимиращ чуждестранния работодател - страна по договора. Това е удостоверение за актуално състояние или съдебна регистрация, във всяка чужда държава е различно. Важното е, че този документ трябва да е нотариално или съдебно заверен в съответната чужда държава, след което да е преведен на български език от заклет преводач и нотариално да е заверен подписа на преводача, тоест легализиран.

По 4 броя цветни снимки на чуждестранно лице с формат 3,5/4,5 см.

Изготвянето на всички останали документи за получаване на Разрешително за работа на територията на Р. България е наша грижа.

        Трябва да имате в предвид, че се заплаща такса в размер на 400 лева по банкова сметка на Агенцията по заетостта, за всеки отделен човек и след това се издават разрешителните.

       2) - получаване на Виза "D" е втория етап.

Виза "D" дава право на чуждия гражданин да пътува свободно на територията на Р. България, да влиза и излиза колкото пъти иска в рамките на 1 година. Тя се вади след получаване на "Разрешение за работа" и също може да се подновява всяка година. Специфичното е, че ако чуждестранния работник от трета страна има "Разрешително за работа", но няма Виза "D", след 90 дни няма да го пуснат на територията на Р. България, тоест "Разрешителното за работа" не дава право чуждия гражданин свободно да преминава териториалната граница, но То е основание за вадене на Виза "D". Тук разходите са следните:

Медицинска застраховка за чуждия гражданин - цената е около 200 лева на човек за една година, но при комплексна, тоест за повече от двама човека, цената е по-ниска. Фирмата, която прави тази застраховка задължително издава Полица и фактура. / Препоръчително е да обхваща едногодишен период/. Можем да Ви съдействаме за такъв вид застраховка.

Такса за издаване на виза „D” = 100 евро + Такса за обслужване на документите = 25 евро. Заплащат се в Българско консулско представителство на съответната Чужда държава.

Жилище, в което чуждите граждани ще живеят по време на пребиваването си в България. Все пак идвайки на работа в България тези хора трябва накъде да бъдат настанени да живеят. Копие на Нотариален акт за апартамент/къща в България, където ще живеят чужденците, ако жилището е собственост на българската фирма, в която се командироват на работа. При положение, че българската фирма не предоставя собствен имот, то тогава е необходим нотариално заверен договор за наем на жилище, в което ще настани чуждите граждани и подписана Декларация съгласно параграф 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на ЗЧРБ  от собственика на жилището, че го отдава под наем. Такъв вид Декларация ще подготвим при необходимост.

Доказателство за финансово обезпечение за времето на престоя в България на всеки един чужд гражданин. Нужно е да се открие сметка в българска банка в лева или евро и да се внесе парична сума еквивалент на около 3000 лева на човек. Извлечение за наличието на парите и сметката се предоставят в посолството. След получаване на Виза „D” парите може да се изтеглят. Тази сума може да я внесе всеки един от работниците ако я има или българската фирма, като авансово плащане на трудово възнаграждение за бъдещи периоди.

       Всички допълнителни необходими документи може да Ви подготвим, но подаването им е лично от чуждите граждани в Българксите консулски служби.

       3) - получаване на разрешение за пребиваване в Р. България на чуждите граждани от МВР, пред тази институция също можем да Ви представляваме.

       В общи линии всички плащания за един работник/гражданин на трета страна за една година ще Ви струва около 1700 лева, моля прочете внимателно и преценете, ако един чужд работник с изрядни документи Ви струва около 1700 лв. разделено на 12 месеца в годината, приблизително на месец Ви излиза около 140 лв. Това са пари, които може да ги приспаднете от неговата заплата, премия, бонус или както прецените така, че в крайна сметка месечно да получава заплащане колкото български работник на същата позиция или дори по-евтино, въпрос на Ваша лична преценка, ние сме длъжни да Ви информираме за цялата Процедура, която не е лесна, не е и евтина, но е законна и може да имате на разположение работещи работници.

За последващо удължаване на срока до общо 3 години процедурата е същата, но с по-леки условия и по-евтина като крайна цена.

 

За контакти: тел. 0885 966 699

email: documentexpress@abv.bg

Всички клиенти проявяващи интерес и желаещи да ползват нашите услуги, може да се свържат с нас на посочения телефон или имейл адрес на български език, който е официалния език за всички държавни институции в Р. България.
Обедете се на телефон:
+359888740007
E-mail
documentexpress@abv.bg; sofiabusinessconsult.dm@gmail.com