Contact Us: +359 888 740 007     Email: documentexpress@abv.bg;     sofiabusinessconsult.dm@gmail.com


Bizim için her bir Müşteri özeldir ve biz Document Express olarak her bir müşterimizin gereksinimlerine ayrı ayrı hizmet vermekteyiz. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz sizin A1 Sertifikasına sahip olmanızda yardımcı olacaktır.

Düşünmeyin, bize documentexpress@abv.bg e-mail adresinden veya 0885 966 699 telefon numarasından hemen ulaşın.

        A1 Sertifikası nedir?

        Eğer bir veya birden fazla AB üyesi ülkelerine aynı anda iş seyahatine gönderilmeden önce Bulgaristanda sigortalanmış iseniz, A1 Sertifikası sizin çifte vergi ödemek yükümlülüğünden kurtulmanızı sağlayacaktır. Bulgaristanda sigortalanmaya devam edeceksiniz (bunun için daha az sigorta parası ödeyeceksiniz), vergiyi ise iş seyahati amaçlı gittiğiniz  AB üyesi ülkede ödeyeceksiniz. Vergi yılının sonunda yıllık vergi beyannamenizi verirken ödediğiniz verginin yüzde olarak bir kısmını geri alma fırsatınız olacaktır.

       İşveren tarafından yurtdışında iş yapmak için gönderilen Bulgar vatandaşı Bulgaristan Cumhuriyetinde sigortalanmaya devam eder yani Bulgaristan Sigorta Yükümlülüklerine tabi kalır.

       A1 Sertifikasına sahip olabilmek için işveren tarafından yurtdışına iş için gönderilen işçinin uyması gereken bazı gereksinimler vardır.

       Bu gereksinimler şunlardır:

A1 Sertifikasını almak için dayanağınızın olması gereken birinci ve en önemli şart belirli adresi olan ve yurtdışında bir ülkede belirli sir süre için herhangi bir çeşit hizmet yapmak amaçlı yabancı firma ile Bulgar firması arasında imzalanmış sözleşmenin olmasıdır.

İşveren ile işçi arasında direk bağlantının mevcut olması. Diğer bir değişle bunların arasında imzalanmış iş sözleşmesi olmuş olması.

Bulgar işverenin normalde yaptığı faaliyetleri yönetim adresinin bulunduğu Bulgaristan Cumhuriyetinde yürütüyor olmuş olması. Bu amaçla Bulgar firması yeni kurulmuş olmamalı, bununla ilişkin olarak zorunlu şartlardan biri firmanın en az 4 ay faaliyet göstermiş olması gerekmektedir. Yapılan faaliyet ile ilgili olarak başka bir Bulgar firması ile imzalanmış en az bir Sözleşmenin bir nüshasını ve Bulgaristan Cumhuriyeti içinde yapılan faaliyet için faturaların kopyalarını göstermesi gerekmektedir. Bunun amacı Bulgar firmasının gerçek ve Bulgaristan iş yaptığını göstermek içindir. Bulgaristan Cumhuriyetinde gerçekleştirilmiş satış için istenilen en az gereksinim gerçekleştirilmiş toptan satışın % 25 olmasıdır. Yani eğer Bulgar firması işçilerini iç amaçlı yurtdışına gönderiyorsa, bu firmanın, 4 ay veya 1 yıl önce kurulmuş olması şartıyla, kayıt tarihinden itibaren Bulgaristanda en az % 25 oranında gerçekleştirdiği satışın olması, yurtdışında ise % 75 oranını aşmayacak gerçekleştirilmiş satışın olmuş olması demektir. Firmanın faaliyet süresi bir veya bir yılı aşıyorsa, bu oran işçilerin yurtdışına gönderilme tarihinden itibaren bütün bir yıl boyunca geçerlidir.

Bulgaristanda kalıp çalışmaya devam eden işçilerin sayısı (idari personel hariç) firmanın toplam personelinden % 25 orandan daha az olmamalıdır. Örneğin firmanın 100 işçisi var ise, bunların en az 25’i Bulgaristanda çalışıyor olmalıdır, geri kalan 75 ise yurtdışına iş amaçlı gönderilebilirler. A1 Sertifikasının süresi 24 ay süreyi geçemez, bu süreden sonra çalışan Bulgaristandaki işine geri dönüp en az 2 ay burada kalmalıdır, bu 2 ay süreden sonra yurtışına tekrar yine 24 ay süreliğine iş amaçlı gönderilebilir.

      Yurtdışına gönderilen çalışanları için gereken A1 Sertifikasını almak isteyem her bir işveren, yukarıda belirtilen kriterlere ve şartlara uygun olmuş olduğu doğrultusunda, bireysel durumunu değerlendirmek için bize ulaşabilir.

      A1 Sertifikası AB üyesi herhangi bir ülkede çalışma izni veren nitelikte bir belge değildir. AB üyeliğine dahil herhangi bir ülkede A1 Sertifikası olmadan da çalışabilirsiniz, fakat bu sertifikanın Bulgar işverenine yararı ona Bulgaristanda daha azını ödeyeceği yerine (A1 Sertifikasının olmadığı durumda) yurtdışında ödemesi gereken yurtdışına iş amaçlı gönderilmiş çalışanları için ödeyeceği hayli yüklü sigorta miktarlarından tasarruf sağlamaktan ibarettir. Başka bir özelliği ise Bulgaristandan gönderilen Bulgar işçilerinin çalışmak için gittiği yabancı işverenlerin kendilerine Bulgar işçileri tarafından gösterilen geçerli A1 Sertifikası olmadan veya bunun verilmesi için talepte bulunmuş olmadan onları işyerine/iş alanına almamasıdır.

          A1 Sertifikası serbest çalışan kişilere veya firma yöneticisi/sahibine de verilebilir.

         A1 Sertifikası bir iki veya daha fazla ülke sınırlarını geçen uluslararası şoförlere de verilir.  

 

Call us:
+359888740007
Call us:
 +359888740007
E-mail
documentexpress@abv.bg; sofiabusinessconsult.dm@gmail.com